capLeft

capRight

Galeri Gemwaith

Casgliad o emwaith, dechreuodd pob darn gyda phapur wedi ei marmori.

Clustlysau yn disgwyl lacr

Gleiniau wedi eu gorchuddio a phapur yn disgwyl lacr

Tlysau grog botwm a domino

Glain wedi ei gorchuddio a papur wedi ei marmori gyda haematit ar mwclus.

All images are © Jude Riley unless otherwise stated