capLeft

capRight

Galeri Darnau Wal

'Eclipse'

Papur wedi ei marmori yn cael ei arddangos yn Oriel Nwy Aberystwyth

Gwaith creuwyd fel rhan o'r prosiect 'Maps and Makers'

'Ad Infinitum et Ultra'

'Monachty Yr Graig'

'Spirit of the storm'

Gweithiau wal fframiedig

'Desert Rose'

'Alux'

Proteus

All images are © Jude Riley unless otherwise stated